Borger/pårørende samarbejde

Der vælges en borger fra Tårnly, som sidder i borger- og pårørenderådet.

Vi vægter et godt samarbejde og en god dialog med de pårørende og de inddrages i det omfang borgerne ønsker det.

Der afholdes husmøder med borgerne efter behov på Ungdomskollegiet. Der er dagsorden, og der føres referat.

Indenfor Socialområdet i Viborg Kommune har man politisk besluttet, at der skal oprettes borger- og pårørenderåd. Der er valgt repræsentanter for borgere på alle tilbuddene. 
Find mere information og referater via linket her.

 

Sidst opdateret: 05.07.2018