Visitation til aflastning

Optagelse på aflastningstilbuddet Tårnly/Fynbohus/Safranvej foretages af Socialafdelingen. Kontakten går via egen sagsbehandler.

Behovet for aflastning skal være en konsekvens af borgerens funktionsnedsættelse. Her gives hjælpen som en samlet mængde døgn, der skal dække et helt års aflastning.

 

Ved døgnaflastning dækkes der ligeledes den nødvendige tilhørende transport.

Aflastning bevilges og tilrettelægges efter borgerens individuelle behov.

 

Sidst opdateret: 03.07.2018