Beliggenhed og fysiske rammer

Tårnly består af 3 huse, med hver sin målgruppe, så den enkelte borger gives et tilbud målrettet de konkrete behov – tilbuddet er primært målrettet unge fra 18-30 år.

I det ene hus (Tårnly Hus 1) er målgruppen borgere med varig nedsat psykisk funktionsevne med særlig behov for massivt støtte, struktur, forudsigelighed. Hus 1 indeholder ligeledes 1 aflastningsplads.

I det andet hus (Tårnly Hus 2) er målgruppen unge borgere med varig nedsat psykisk funktionsevne og evt. psykiatrisk diagnose. Målgruppen ved Hus 2 er ligeledes godkendt til unge med behov for særlig støtte i forhold til at afhjælpe/forebygge eventuelle misbrugsproblematikker.

Tårnly Hus 3 er oprettet som særlig udslusning til borgere med plads til 3 borgere, der skal bo-trænes til at flytte ud i egen bolig på kort sigt.

Tilbuddet er ligeledes godkendt til borgere mellem 16 og 18 år, hvor det vurderes hensigtsmæssigt for den enkelte unge.

Der er en stor have ved bygningerne og desuden masser af skov og natur lige uden for døren.
Haven bruges meget til de unges aktiviteter.

Der kører bybus fra Egeskovvej, og desuden råder Tårnly over en 8-personers bus.

Tårnly egner sig som udgangspunkt ikke til borgere med større fysisk handicap.


Sidst opdateret: 12.06.2018