Målgruppe og visitation

Tilbuddet kan i særlige tilfælde anvendes til borgere fra 16-18 år, hvor det vurderes mest hensigtsmæssigt for den enkelte unge. Primær målgruppe er unge fra 18-31 år.

Målgruppen til Tårnly kan være borgere med f.eks. psykisk funktionsnedsættelse, angst, ADHD, Border-line, hash-misbrug mm. 

Borgeren skal, ved indflytning på Tårnly, være indstillet på, at modtage den hjælp der tilbydes i henhold til den udarbejdede handleplan.  

Selvom Tårnly tilbyder døgndækning forventes det at borgeren, i visse situationer, kan være alene i få timer. 

Visitation til Tårnly foretages af Socialafdelingen og går via egen sagsbehandler. 

Efter en konkret vurdering vil sagsbehandleren sammen med borgeren udfylde et visitationsskema, som sendes til Visitationsteamet. Visitationsteamet tager herefter stilling til om borgeren vurderes indenfor målgruppen til Tårnly. I givet fald visiteres borgeren til en ledig plads eller til venteliste. 

Støtten til den enkelte borgere ydes på baggrund af det støtteniveau, borgeren visiteres til. Denne visitation foretages på baggrund af en konkret individuel vurdering og i forhold til rammerne af det politisk vedtagne serviceniveau. 

Læs mere om visitation samt indholdet og omfanget i de forskellige støtteniveauer. 

 Information og vejledning

Sidst opdateret: 09.06.2018