Medarbejdere

Medarbejderne på Tårnly er alle velkvalificerede med socialpædagogisk baggrund. Desuden er der ansat en køkkenmedhjælper, som står for madlavning, indkøb osv. i samarbejde med de unge.

Tårnlys personale bliver løbende opkvalificeret med relevant efteruddannelse, superversion samt tema- og kursusdage i forhold til de opgaver der løses omkring målgruppen. Eksempelvis KRAP, Autismepilotuddan-nelsen, ADHD og misbrugsrelaterede kurser.

Sidst opdateret: 13.06.2018