Tårnly tilbyder

Tårnly er et døgntilbud drevet efter Servicelovens §107 og er normeret til 15 borgere samt 1 aflastningsplads.

Den primære metodiske tilgang i arbejdet med borgerne er KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og
Anerkendende Pædagogik inklusiv KRAP-skemaer. Læs mere om KRAP via www.krap.biz

Indsatsen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker, motivationsarbejde, relations arbejde, struktur og forudsigelighed samt screeningsværktøj til brug for afdækning af borgernes støttebehov.

Tårnly lægger vægt på at:
• Kommunikationen med borgerne er respektfuld, individuelt tilpasset, anerkendende. Der er tydelighed i formidlingen.
Den enkelte borger sættes i centrum og mødes med anerkendelse og respekt for egne ønsker og behov
• At støtte den enkelte i et aktivt hverdagsliv med fokus på uddannelse, job eller aktivitetstilbud
• At støtte borgeren i et aktivt medborgerskab, med udgangspunkt i egne ressourcer og handlemuligheder

Vi vil derfor:
• Medvirke til, at borgerne har selvstændighed i samme omfang som alle andre mennesker
• Medvirke til, at den enkelte borgers evner og ønsker tilgodeses både bolig- og arbejdsmæssigt
• Medvirke til, at borgerne kan have et oplevelsesrigt og udviklende fritidsliv

 

 

Sidst opdateret: 10.08.2018