Værdigrundlag

Det er den enkelte borgers handleplan, der lægger grundstenen for den pædagogiske indsats sammen med det fælles daglige liv og samvær. Der arbejdes således med mange forskellige metoder. Der reflekteres/evalueres løbende på den pædagogiske proces.

Det er værdifuldt,

  • At borgerne kan indgå i relationer der udvikler og understøtter en positiv selvforståelse. Den enkelte borger skal opleve, at han/hun har værdi i relationer
  • At understøtte borgernes vilje og evne til selvstændighed, selvbestemmelse og medindflydelse i respekt for fællesskabet
  • At styrke og udvikle borgernes muligheder for at skabe eget livsmønster og udøve personlig kompetence i forhold til egne livsomstændigheder
  • At borgerne har mulighed for at bevæge sig mellem forskellige sociale netværk
  • At møde borgernes ytringer og signaler med forventninger, åbenhed og tillid, samt skabe mulighed for, at borgerne kan udnytte potentielle ressourcer med henblik på at øge den kommunikative kompetence
  • At der tilrettelægges og gennemføres pædagogisk udviklingsarbejde således, at det faglige niveau kontinuerligt opdateres og højnes

 

Sidst opdateret: 11.08.2018